مهارت های زندگی

افسردگی زیر سایه شبکه های اجتماعی – فروشگاه اینترنتی سان

ماهنامه سروش: گسترش فناوری های ارتباطی بر ابعاد مختلف زندگی انسان تاثیر گذاشته است. زمان و مکان اهمیت خود را از دست داده اند و افراد به شکلی بسیار ساده تر می توانند در فضای مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند

ادامه نوشته »